Přejít k hlavnímu obsahu

Jste zde

Návrh zákona na zvýšení příspěvku

Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali o návrhu zákona projednávaném Poslaneckou sněmovnou 25. listopadu , kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., upravující další požadavky a ochrany zdraví při práci. 

V jeho obsahu naleznete návrh na zvýšení podpory pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více, než 50 % osob se zdravotním postižením. Toto zvýšení by mělo být uplatnitelné již za I. čtvrtletí 2016. Podle § 78, odst. 2. zákona o zaměstnanosti je navrženo zvýšit částku z 8000,- Kč na 8800,- Kč. Tato změna přímo reaguje na zvýšení minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů, která se zvyšuje z 8000,- Kč na 9300,- Kč.

Dalším návrhem je zvýšení částky podle § 78, odst. 3 z 2000,- Kč na 2700,- Kč. Jedná se o tzv. provozní příspěvek, který má za cíl kompenzovat uvedenou spoluúčast na růstu minimální mzdy prostřednictvím úspory provozních nákladů a jednak motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pokud bude pozměňovací návrh přijat, bude návrh zákona platit tak, aby příspěvky pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP mohly být zvýšeny již za I. čtvrtletí příštího roku.

Tým AV Institut provozovatel PráceOZP.cz
Diversity without barriers