Přejít k hlavnímu obsahu

Jste zde

Vzdělání v ekonomickém směru pro OZP!

Vážení klienti,

Konto BARIÉRY a Česká spořitelna a.s. letos na podzim připravila již třetí ročník kurzu bankovnictví a pojišťovnictví pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Vysokou školou ekonomie a managementu v Praze (VŠEM). Účelem kurzu je příprava zdravotně hendikapovaných účastníků pro vstup do zaměstnání v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Začátek kurzu: 29. 9. 2014
Konec kurzu: 22. 10. 2014

Obsah kurzu: bankovní produkty, bankovní operace, pojišťovnictví
Trvání kurzu: 50 vyučovacích hodin (42hod. teorie a 8hod. praxe)
Místo realizace: výuka teorie: Praha VŠEM - bezbariérová učebna, praxe: Praha česká spořitelna a.s.

Účastnický poplatek: 0,- Kč

 

Oblasti výuky:

 • úvod
 • principy fungování a struktura finančního trhu a bankovního systému
 • centrální banka a měnová politika
 • bilance banky a výkaz zisku a ztrát
 • úrok a úroková míra - význam v bankovnictví včetně základních propočtů úročení
 • běžný účet a klientské depozitní bankovní produkty
 • organizace platebního styku
 • bankovní úvěrové produkty
 • devizový kurz a jeho chování, devizový trh
 • devizové obchody bank
 • produkty investičního bankovnictví - obchody s cennými papíry
 • produkty investičního bankovnictví - kolektivní investování
 • finanční rizika a základní principy jejich řízení
 • regulace a dohled bankovnictvi
 • pojištění a principy jeho fungování
 • pojišťovnictví, struktura a regulace
 • pojišťovna a její činnost
 • produkty životního pojištění
 • produkty neživotního pojištění
 •  

Benefit pro účastníky kurzu na VŠEM Praha:
Jeden absolvent kurzu, který v rámci průběžných znalostních kontrol dosáhne nejlepších celkových výsledků, obdrží zdarma 100% stipendium bakalářského studijního programu na VŠEM dle výběru (3 obory) - formou prezenčního nebo kombinovaného studia.

V případě, že máte o kurz zájem, zašlete nejpozději do 20. 9. 2014 na e-mail: marie.svobodova@bariery.cz následující:

 • životopis spolu s krátkým motivačním dopisem
 • kopii dokladu o nejvyšším dosženém vzdělání
 • kopii dokladu ZTP nebo aktuální lékařskou zprávu se specifikací diagnózy

 

Tým PráceOZP