Přejít k hlavnímu obsahu

Jaká práce je vhodná pro člověka se zdravotním postižením?

Velké procento osob se zdravotním postižením pracovat může a chce, a to na rozličných pracovních pozicích a oblastech, jejichž šíře kopíruje schopnosti zaměstnanců bez postižení. Osobám se zdravotním postižením (OZP) často stačí jen přizpůsobit pracovní podmínky (pracovní prostředí, zajištění vhodných kompenzačních pomůcek, zajištění osobní asistence, úprava pracovního režimu atd.). Rozsah přizpůsobení je vždy daný individuálními potřebami postiženého a takové úpravy velmi snižují jeho pracovní handicap.

I když platí obecná pravidla pro určitý druh postižení (např. bezbariérové úpravy u tělesného handicapu), tak i přesto je velmi důležité nastavit si pravidla spolupráce (pracovní podmínky) se zaměstnancem se zdravotním postižením hned na začátku dle jeho individuálních potřeb.