Přejít k hlavnímu obsahu

Kdo je osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)?

Zdravotně znevýhodněnou osobou je fyzická osoba, která má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a má podstatně omezenou schopnost využít dosavadní kvalifikaci, nebo novou kvalifikaci získat.