Přejít k hlavnímu obsahu

Význam zkratek v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále jen „OZP“

OZP - osoba se zdravotním postižením

TZP - tělesné zdravotní postižení

ZTP - zvlášť těžké postižení

ZTP/P - zvlášť tělesně postižený s průvodcem

CHPM - chráněné pracovní místo

LPS - lékařská posudková služba

ČSSZ  - česká správa sociálního zabezpečení

OSVČ  - osoba samostatně výdělečně činná

ZOZ - Zákon o zaměstnanosti

OZZ  - osoba zdravotně znevýhodněná

ZPS - změněná pracovní schopnost

CSR - corporate social responsibility (společenská odpovědnost firem)

ODP - oddělení důchodové péče