Přejít k hlavnímu obsahu

Pracovně-právní poradna

Výběr z nejčastějších dotazů

Mohu pracovat na plný úvazek, když jsem v plném invalidním důchodu? Je omezena výše výdělku?
Výdělek u PID není omezen a práce na plný úvazek je dána a umožněna důvodem PID, tedy schopností dlouhodobé výdělečné činnosti. Kupř. u některých onemocnění (ztráta zraku, vozíčkáři a další) nehrozí, že při práci na plný úvazek bude důchod změněn na částečný. Při vzetí do úvahy onemocnění a zkonzultování tohoto faktu s odborným ošetřujícím lékařem byste se pak měl(-a) rozhodnout, zda plný, anebo zkrácený úvazek. Pokud ještě jde o pracovní poměr, můžete nyní pracvat i na dobu neurčitou. 
 
0d října 2007 jsem částečně invalidní, dle pracovní rekomandace nemohu kromě jiného pracovat v prašném prostředí a nemohu déle stát. Pracoval jsem jako soustružník; i přes prac. rekomandaci mi firma nabízí původní zařazení jako soustružník. Jak postupovat?
Vážený pane, bohužel , nový ZP, který vstoupil v platnost v lednu 2007, má ve svých ustanoveních menší ochranu zdr. postižených osob. Pokud zaměstnavatel nemá práci vám vyhovující, kterou by vám nabídl, sdělí tuto skutečnost Úřadu práce, jinak nemusí učinit nic jiného. V takovém případě skutečně dochází ke skončení pracovního poměru, tato situace se řeší obvykle dohodou o ukončení pracovního poměru. Pokud byste chtěl odejít ze zdravotních důvodů na základě jiných důvodů, muselo by o tom rozhodnout zařízení pracovně lékařské péče, případně by se odchod ze zaměstnání musel opírat o posudek o vašem zdravotním stavu příslušného orgánu, které by zmíněné zařízení prac. lék. péče přezkoumalo/ § 52 písm,d/. Zde se jedná o případy zejména prac. úrazu či nemoci z povolání. Písm. c) téhož § pojednává tyto důvody z důsledku onemocnění z jiných než pracovních důsledků za stejných podmínek, tzv . obecné onemocnění.. Dohoda o ukočení pracovního poměru výpovědí se uskuteční podle § 49 ZP. Zatím tedy tolik. 
 
Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat, mám plný invalidní důchod, tak nevím, zda můžu pracovat na plný pracovní úvazek a kolik Kč si mohu přivydělat. Děkuji za odpověď.
Vážená paní, výdělek u PID není omezen a práce na plný úvazek je dána a umožněna důvodem PID, tedy schopností dlouhodobé výdělečné činnosti. Kupř. u některých onemocnění/ztráta zraku, vozíčkáři a další/ nehrozí, že při práci na plný úvazek bude důchod změněn na částečný. Při vzetí do úvahy onemocnění a zkonzultování tohoto faktu s odborným ošetřujícím lékařem byste se pak měla rozhodnout, zda plný, anebo zkrácený úvazek. Pokud ještě jde o pracovní poměr, můžete nyní pracvat i na dobu neurčitou. 
 
Co je to chráněné pracovní místo?
Chráněné pracovní místo je pracovní místo, které vytvořil zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením, a to na základě písemné dohody s úřadem práce. Na vytvoření takového místa může úřad práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek. Takové chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu tří let.
 
Kolik si může zdravotně postižený vydělat, aby nepřišel o důchod?
Délka trvání pracovního poměru ani výše výdělku zaměstnance se zdravotním postižením není nijak omezována. Invalidní důchod není z důvodu vlastního výdělku nijak krácen.
 
Může člověk s plným invalidním důchodem pracovat na plný úvazek?
K posouzení, zda konkrétní práce na plný pracovní úvazek je vhodná pro konkrétního člověka, ať zdravého nebo invalidního, je kompetentní lékař závodní preventitvní péče.
 
Jaké jsou přesně možnosti ukončení pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem?
Stejné, jako se zaměstnancem bez zdravotního postižení, s jednou výjimkou: pokud se podává výpověď pro nadbytečnost (§46 odst. 1 písm.c) zákoníku práce), pak u zaměstnance, který není zabezpečen důchodem, končí pracovní poměr až v okamžiku, kdy je pro něj nalezeno jiné vhodné zaměstnání (za občana, který není zabezpečen důchodem, je třeba považovat i poživatele částečného invalidního důchodu.)