Přejít k hlavnímu obsahu

Manuál

Manuál pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce.

Anotace:

První část Manuálu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na volném trhu práce nabízí ve stručné a přehledné  formě základní prakticky využitelné informace v následujících oblastech:

  1.  Vztah společenské odpovědnosti firem (CSR) a zaměstnávání OZP s důrazem na sociální pilíř CSR;
  2.  Důvody proč zaměstnávat osoby se zdravotním postižením vč. popisu ekonomického hlediska zaměstnávání OZP, přínosu zaměstnávání OZP pro tržní pozici firmy a vlivu diverzitního prostředí vůči OZP na vnitřní poměry ve firmě;
  3. Doporučení k zaměstnávání OZP pro smyslová i tělesná postižení vč. upozornění na mýty a chybné stereotypy vztahující se k zaměstnávání OZP;
  4. Sled a stručný popis doporučených kroků zaměstnavatele v procesu zaměstnávání OZP (strategická rozhodnutí a opatření, pilotní část a plošná realizace).
  5. Vztah firemní filantropie a strategie firmy vůči uplatnění OZP v pracovním procesu.

Druhá část Manuálu přináší praktické zkušenosti s uplatněním sociálního pilíře CSR v ČR i v zahraničí vč. výsledků firemních průzkumů o zaměstnávání OZP a také přehled soutěží a cen udělovaných v ČR firmám, které se aktivně hlásí k principům CSR.

Závěr Manuálu přináší text Charty diverzity, která byla přijata v Německu a mohla by posloužit jako inspirační zdroj pro ČR.

http://www.spcsr.cz/files/Manual_redukovana_verze_21_10_2013.pdf

 

Praktický průvodce pro firmy, jak zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Anotace:

Tento dokument byl vytvořen pro vedení firem, dále pro personalisty, finanční oddělení, oddělení interního nákupu a CSR manažery. Tedy všem těm, kteří mají vliv na otevřený trh práce. Při přípravě jsme se opírali právě o zkušenosti z otevřeného trhu a ptali se zaměstnavatelů na zkušenosti se zaměstnáváním postižených.

http://www.av-institut.cz/sites/default/files/zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim.pdf