Přejít k hlavnímu obsahu

Proč zaměstnávat OZP?

Nebojte se oslovit zdravotně postižené, platí pro ně běžné podmínky jako:

 • Možnost s OZP uzavřít pracovní poměr na dobu určitou.
 • Možnost zaměstnání se zkušební dobou.
 • Možnost ukončit pracovní poměr bez souhlasu úřadu práce.

Kdo jsou osoby se zdravotním postižením?

 1. osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen „osoby s těžším zdravotním postižením“),
  a) osoby plně invalidní podle § 39 od. 1 písm. a, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (pozn. nemůžou být registrováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání),
  b) osoby plně invalidní podle § 39 od. 1 písm. b, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (pozn. mohou být registrováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání),
 2. osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
 3. osoby, které byly rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoby zdravotně znevýhodněné“).
  Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm. c) se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Jaké jsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

 1. Zákaz diskriminace - nejdůležitější nástroj, je přímá či nepřímá, ve vztahu k osobám se ZP velmi rozšířená, ale často za diskriminaci nepovažovaná, statisticky jednoznačně prokazatelná.
 2. Sleva na dani z příjmu - § 35 zákona č.586/1992 Sb.
  Daň se snižuje o:
  - částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením
  - částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením
 3. Přímá finanční pomoc úřadu práce: 
  a) úhrada nákladů pracovní rehabilitace
  b) příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  c) příspěvky na zřízení a provoz chráněného pracovního místa 
  d) úhrada nákladů na společensky účelné pracovní místo a veřejně prospěšnou práci (viz tabulka v PDF)
  e) příspěvek na dopravu zaměstnanců
 4. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  Výše příspěvku činí měsíčně
  - 0,66násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. a)], 
  - 0,33násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. b) a c)].
 5. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci
  Pokud je zaměstnavatel plátce daně z příjmů a daňová povinnost je vyšší než 60 000 Kč, pak tuto částku ušetří. Jestliže má povinnost zaměstnat 1 pracovníka, úspora se zvýší o 50 000 Kč na 110 000 Kč. Pokud by měl zaměstnat 2 pracovníky se zdravotním postižením, zvýšil by se jeho přínos na 160 000 Kč a v případě povinnosti zaměstnat 3 zdravotně postižené zaměstnance dokonce na 210 000 Kč!