Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace a sdružení

Andělská křídla, zapsaný spolek

Hekrova 805/25, 149 00  Praha 4 - Háje, tel.: Robert Kabrhel (+420) 734 590 552, e-mail: andelska.kridla@centrum.cz, www.andelska-kridla.websnadno.cz

Cílem spolku je zkvalitnění života uživatelů psychiatrických služeb. Podpora komunitních a svépomocných aktivit dospělých postižených závažnou duševní nemocí. Podílí se na realizaci projektů, které podporují rozvoj a začleňování handicapovaných nebo jinak znevýhodněných lidí do společnosti. Cílovou skupinou jsou invalidní důchodci třetího stupně.

 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR)

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, Monika Jindrová (ředitelka), tel.: +420 724173217, email: jindrova@avpo.cz, www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti:

- poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím;
- vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací;
- spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů;
- všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

Česká asociace pro psychické zdraví

Vladislavova 12, 110 00  Praha 1, tel.: 604 226 683, 224 946 196, e-mail: info@capz.cz, www.capz.cz

Česká asociace pro psychické zdraví se dlouhodobě snaží o zlepšení podmínek života duševně nemocných lidí a jejich rodin. V rámci těchto aktivit provozuje psycho-linku a komunitní centrum, vydává periodické i neperiodické publikace, pořádá semináře.

Česká společnost pro duševní zdraví

Zvonařova 6, 130 00 Praha 3, tel.: +420 774 448 333, e-mail: csdz@seznam.cz, www.csdz.cz

Česká společnost pro duševní zdraví (ČSDZ) je občanské sdružení, jehož úlohou je pomoc lidem trpícím duševní nemocí, lidem nacházejícím se v psychické krizi, v tíživé osobní či sociální situaci, kterou se snaží klienty provést a nasměrovat ke stabilizaci a zlepšení duševního stavu a sociální situace. Na jedné straně úzce spolupracuje s odborníky z oboru péče o duševní zdraví, zprostředkovává kontakty na další instituce se sociálním a pracovním zaměřením. Na straně druhé poskytuje řadu sociálně rehabilitačních a edukačních programů a v neposlední řadě zájmové a klubové aktivity.

 

ESET - HELP, občanské sdružení

Hekrova 805, 149 00  Praha 4, tel.: +420 272 937 712, +420 733 120 331 (kontaktní osoba pro zájemce o služby zaměstnávání), office@esethelp.cz, www.esethelp.cz

ESET – HELP poskytuje komplexní sociální služby dospělým lidem s duševním onemocněním.  Mimo jiné pomáhá v začlenění na trh práce prostřednictvím podporovaného a přechodného zaměstnávání a tréninkových míst (barman, úklidový pracovník aj.).

 

Green Doors z.ú.

Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8, Jarmila Kubáňková, tel.: +420 773 913 051, e-mail: zaclenovani.prijem@greendoors.cz, www.greendoors.cz

Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací především lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Podporujeme je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Rolí Green Doors je poskytovat klientům komplexní podporu v oblasti přípravy na práci.
 

Národní ústav duševního zdraví

Topolová 748, 250 67 Klecany, Bc. et Mgr. Andrea Štanglová, tel.: 283 088 440, email: andrea.stanglova@nudz.cz, www.nudz.cz

Národní ústav duševního zdraví je klinicky a vědecky orirntované centrum, které je referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v ČR ve smyslu poskytování expertních služeb v oblasti epidemiologie duševních poruch.

Program zaměstnávání při NUDZ je forma služby, která napomáhá člověku s duševním onemocněním nalézt zaměstnání na otevřeném trhu práce. Tento projekt je součástí výzkumného programu sociální psychiatrie, jež se zaměřuje na ekonomické evaluace oblasti duševního zdraví a mj. i na hodnocení vlivu zaměstnání na lidi s duševním onemocněním.

z.s.InternetPoradna.cz

Wurmova 7, 779 00 Olomouc, Mgr. Adéla Šolcová Dis, tel.: + 420 587 406 126, + 420 774 724 877, e-mail: office@internetporadna.cz, www.iporadna.cz, www.internetporadna.cz

Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a těm, kteří se nacházejí v krizi.

Naše organizace provozuje tyto služby: - poradna pro osoby se zdravotním postižením, - internetové poradenství, - sociální rehabilitace Restart, E-linku důvěry, krizovou telefonickou pomoc. Vzhledem k nabízeným službám jsme schopni zajistit pomoc nejen osobám z Olomouce a okolí, ale díky moderním informačním technologiím osobám z celé republiky, potažmo i ze zahraničí.