Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace a sdružení

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR)

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, Monika Jindrová (ředitelka), tel.: +420 724173217, email: jindrova@avpo.cz, www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti:

- poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím;
- vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací;
- spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů;
- všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

České ILCO

Karlínské nám. 12, 186 00 Praha 8-Karlín, Ing. Marie Ředinová, tel.: +420 728 870 963, +420 777 431 953, e-mail: ceske.ilco@centrum.cz, www.ilco.cz

České ILCO je občanské sdružení stomiků - pacientů s umělým vývodem ze střev nebo močovodu. Jeho smyslem je řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, kieré jsou spojeny s návratem stomika do normálního života. České ILCO je organizací zastřešující jednotlivé kluby stomiků v ČR, koordinuje jejich činnost. České ILCO hájí zájmy všech stomiků (nejen svých členů) u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména, podporou spravedlivé právní regulace,  spoluprací  se zákonodárci na tvorbě legislativy,  se zdravotními pojišťovnami a s výrobci stomických pomůcek.

 

Český svaz hemofiliků

U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, PhDr,. Vladimír Dolejš, +420 603 580 980, info@hemofilici.cz, www.hemofilici.cz

Zastáváme zájmy členů, osob s poruchou srážlivosti krve – hemofilií, a von Willebrandovou chorobou. Pořádání rekondičních pobytů, edukace členů i odborné veřejnosti, workshopy pro členy, poradenství.

z.s.InternetPoradna.cz

Wurmova 7, 779 00 Olomouc, Mgr. Adéla Šolcová Dis, tel.: + 420 587 406 126, + 420 774 724 877, e-mail: office@internetporadna.cz, www.iporadna.cz, www.internetporadna.cz

Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a těm, kteří se nacházejí v krizi.

Naše organizace provozuje tyto služby: - poradna pro osoby se zdravotním postižením, - internetové poradenství, - sociální rehabilitace Restart, E-linku důvěry, krizovou telefonickou pomoc. Vzhledem k nabízeným službám jsme schopni zajistit pomoc nejen osobám z Olomouce a okolí, ale díky moderním informačním technologiím osobám z celé republiky, potažmo i ze zahraničí.