Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace a sdružení

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR)

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, Monika Jindrová (ředitelka), tel.: +420 724173217, email: jindrova@avpo.cz, www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti:

- poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím;
- vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací;
- spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů;
- všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8, tel.: (+420) 226 807 048, e-mail: info@cerebrum2007.cz

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

ERGO Aktiv, o.p.s. - Centrum moderní rehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku

Olšanská 2666/7 (budova Polikliniky Olšanská 7), Praha 3, 130 00, Veronika Slepičková, vedoucí terapeut Olga Pekárková, tel.: 732 542 529, email: poradna@ergoaktiv.cz, www.ergoaktiv.cz

Poskytujeme komplexní podporu při návratu do aktivního života lidem se získaným poškozením mozku (po cévní mozkové příhodě, traumatickém poranění mozku, zánětech mozku a ponádorových stavech). Nabízíme programy od intenzivní rehabilitace, přes tréninková pracovní místa až po svépomocnou skupinu KLUB Aktiv.
 

Občanské sdružení EpiStop

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, tel:,  e-mail: info@epistop.czwww.epistop.cz

Občanské Sdružení EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

Občanské sdružení LOGO z.s.

Sídlo: Vsetínská 20, 639 00 Brno; Detašované pracoviště: Renneská třída 45, 639 00 Brno; Mgr. Kateřina Dostálová, Mgr. Hana Jelínková; tel.: +420 543 420 692, + 420 543 420 677; email: dostalova@oslogo.cz; jelinkova@oslogo.cz; www.oslogo.cz.

Naše organizace je zaměřena na pomoc lidem všech věkových kategorií s poruchami komunikace a/nebo hybnosti.

Klientům nabízíme:
- sociální rehabilitaci
- odborné sociální poradenství
- centrum denních služeb
- ranou péči

Naše působnost se vztahuje na Brno-město a Brno- venkov. Odborné sociální poradenství lze poskytovat díky moderním technologiím po celé ČR případně i do zahraničí (telefonicky, emailem). Každoročně organizujeme Logopedickou konferenci a Vánoční benefiční koncert.
V rámci služby sociální rehabilitace pomáháme lidem produktivního věku při hledání zaměstnání a to zejména prostřednictvím poradenství, pomoci s vypracováním životopisu a motivačních dopisů a prostřednictvím pestré nabídky počítačových kurzů (základy práce s PC, práce s emailem a internetovými prohlížeči, práce s programy MS Office od začátečníků až po pokročilé či expertní uživatele, Psaní hravě – psaní všemi deseti prsty, apod.).

 

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, z.s.

Liškova 959/3, 142 00 Praha 4, tel.: 241 722 136, email: info@spolecnost-e.cz, www.spolecnost-e.cz

Společnost „E“ je profesionálně sociálně zaměřená organizace podporující děti, dospělé s epilepsií a jejich blízké již 26 v rámci celé ČR. Posláním Společnosti „E“ je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti a destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech.

Poskytujeme odborné soc. poradenství, psychologické konzultace, rekondiční pobyty, letní dětský integrovaný tábor, Klub „E“, založili jsme sociální podnik Aranžérii.

Unie ROSKA

Senovážné nám. 2, 110 00  Praha 1, Karel Hrkal, tel.: +420 224 267 198, +420 773 622 111, e-mail: roska@roska.eu, www.roska.eu

Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život. Jsme občanské sdružení s celorepublikovou působností, sdružujeme v 38 regionálních organizacích více než 3.300 členů.

z.s.InternetPoradna.cz

Wurmova 7, 779 00 Olomouc, Mgr. Adéla Šolcová Dis, tel.: + 420 587 406 126, + 420 774 724 877, e-mail: office@internetporadna.cz, www.iporadna.cz, www.internetporadna.cz

Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a těm, kteří se nacházejí v krizi.

Naše organizace provozuje tyto služby: - poradna pro osoby se zdravotním postižením, - internetové poradenství, - sociální rehabilitace Restart, E-linku důvěry, krizovou telefonickou pomoc. Vzhledem k nabízeným službám jsme schopni zajistit pomoc nejen osobám z Olomouce a okolí, ale díky moderním informačním technologiím osobám z celé republiky, potažmo i ze zahraničí.