Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace a sdružení

AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, o.s.

Sídlo: Fr. Malíka 997/12, 434 01 Most, Provozovna: J. E. Purkyně 270/5, 434 01 Most, Eva Vrkoslavová +420 777 708 781, +420 777 708 782, +420 777 708 783, e-mail:

ama.sop@seznam.cz, www.ama.sop.zde.cz

Jsme sdružení onkologických pacientů, jejich blízkých a přátel s 20tiletou tradicí. Posláním společnosti AMA SOP je poskytování informací a sociální pomoc klientům s (post)onkologickým onemocněním, které slouží jako podklad pro řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Cílem naší činnosti je poskytování bezplatného sociálního a odborného poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci naší činnosti zlepšujeme kvalitu následné péče o onkologické pacienty a pomáháme nemocným při integraci zpět do společnosti.

 

 

ARCUS - ONKO CENTRUM

Ješov 24, 783 24 Slavětín tel.:  Jana Koželská +420 603 533 288, e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz, www.arcus-oc.org

Pomáháme již 20let lidem, kteří si procházejí nebo prošli léčbou zhoubného nádorového onemocnění z celé ČR. V oblasti prevence  vzděláváme nejenom pacienty, ale i sestry, lékaře, rodinné  příslušníky i širokou veřejnost.

 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR)

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, Monika Jindrová (ředitelka), tel.: +420 724173217, email: jindrova@avpo.cz, www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti:

- poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím;
- vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací;
- spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů;
- všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

z.s.InternetPoradna.cz

Wurmova 7, 779 00 Olomouc, Mgr. Adéla Šolcová Dis, tel.: + 420 587 406 126, + 420 774 724 877, e-mail: office@internetporadna.cz, www.iporadna.cz, www.internetporadna.cz

Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a těm, kteří se nacházejí v krizi.

Naše organizace provozuje tyto služby: - poradna pro osoby se zdravotním postižením, - internetové poradenství, - sociální rehabilitace Restart, E-linku důvěry, krizovou telefonickou pomoc. Vzhledem k nabízeným službám jsme schopni zajistit pomoc nejen osobám z Olomouce a okolí, ale díky moderním informačním technologiím osobám z celé republiky, potažmo i ze zahraničí.