Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace a sdružení

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR)

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, Monika Jindrová (ředitelka), tel.: +420 724173217, email: jindrova@avpo.cz, www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti:

- poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím;
- vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací;
- spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů;
- všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.

Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové, Mgr. Monika Krúpová, tel.: +420 495 533 138, +420 773 595 327, e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz, www.hradeckecentrum.cz

Hradecké centrum poskytuje osobám se sluchovým postižením dvě sociální služby, a to odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Veřejnosti nabízíme konzultace v oblasti komunikace s lidmi se sluchovým postižením, odstraňování bariér aj.

Orbi Pontes, z.s.

Brichtova 819, 152 00  Praha 5, Monika Jindrová (předsedkyně Rady spolku), tel.: +420 724 173 217, email: jindrova@orbipontes.cz, www.orbipontes.cz

Šíříme osvětu v oblasti sluchového postižení, propagujeme dostupné komunikační prostředky – simultánní přepis, tlumočení do znakového jazyka, boříme mýty o komunikaci.

Pravidelně pořádáme celorepublikový festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením, letos (v roce 2016) 5. ročník. Cílem festivalu je zvýšit povědomí o sluchovém postižení, prezentovat organizace, školy, vysvětlovat rozdíly ve sluchovém postižení.

Napomáháme integraci osob se sluchovým postižením.

z.s.InternetPoradna.cz

Wurmova 7, 779 00 Olomouc, Mgr. Adéla Šolcová Dis, tel.: + 420 587 406 126, + 420 774 724 877, e-mail: office@internetporadna.cz, www.iporadna.cz, www.internetporadna.cz

Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a těm, kteří se nacházejí v krizi.

Naše organizace provozuje tyto služby: - poradna pro osoby se zdravotním postižením, - internetové poradenství, - sociální rehabilitace Restart, E-linku důvěry, krizovou telefonickou pomoc. Vzhledem k nabízeným službám jsme schopni zajistit pomoc nejen osobám z Olomouce a okolí, ale díky moderním informačním technologiím osobám z celé republiky, potažmo i ze zahraničí.