Přejít k hlavnímu obsahu

Jste zde

Organizace a sdružení

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR)

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, Monika Jindrová (ředitelka), tel.: +420 724173217, email: jindrova@avpo.czwww.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti:

- poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím;
- vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací;
- spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů;
- všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

Klub bechtěreviků o. s.

Karlínské nám. 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín, Dr. Jindřich Fanta - předseda VV, Alena Loudová, místopředseda VV, tel.: +420 605 256 826, +420 602 345 018, e-mail: klub-bechtereviku@klub-bechtereviku.cz, www.klub-bechtereviku.cz

Klub bechtěreviků o. s. je nyní spolkem. Sdružuje pacienty s diagnózou ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba), jejich rodinné příslušníky, přátele a kolektivní členy. Působí na území celé ČR. Klub bechtěreviků prosazuje a hájí zájmy svých členů a zabezpečuje zejména přenos informací pro své členy.

Občanské sdružení LOGO z.s.

Sídlo: Vsetínská 20, 639 00 Brno; Detašované pracoviště: Renneská třída 45, 639 00 Brno; Mgr. Kateřina Dostálová, Mgr. Hana Jelínková; tel.: +420 543 420 692, + 420 543 420 677; email: dostalova@oslogo.cz; jelinkova@oslogo.cz; www.oslogo.cz.

Naše organizace je zaměřena na pomoc lidem všech věkových kategorií s poruchami komunikace a/nebo hybnosti.

Klientům nabízíme:
- sociální rehabilitaci
- odborné sociální poradenství
- centrum denních služeb
- ranou péči

Naše působnost se vztahuje na Brno-město a Brno- venkov. Odborné sociální poradenství lze poskytovat díky moderním technologiím po celé ČR případně i do zahraničí (telefonicky, emailem). Každoročně organizujeme Logopedickou konferenci a Vánoční benefiční koncert.
V rámci služby sociální rehabilitace pomáháme lidem produktivního věku při hledání zaměstnání a to zejména prostřednictvím poradenství, pomoci s vypracováním životopisu a motivačních dopisů a prostřednictvím pestré nabídky počítačových kurzů (základy práce s PC, práce s emailem a internetovými prohlížeči, práce s programy MS Office od začátečníků až po pokročilé či expertní uživatele, Psaní hravě – psaní všemi deseti prsty, apod.).

 

 

z.s.InternetPoradna.cz

Wurmova 7, 779 00 Olomouc, Mgr. Adéla Šolcová Dis, tel.: + 420 587 406 126, + 420 774 724 877, e-mail: office@internetporadna.cz, www.iporadna.cz, www.internetporadna.cz

Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a těm, kteří se nacházejí v krizi.

Naše organizace provozuje tyto služby: - poradna pro osoby se zdravotním postižením, - internetové poradenství, - sociální rehabilitace Restart, E-linku důvěry, krizovou telefonickou pomoc. Vzhledem k nabízeným službám jsme schopni zajistit pomoc nejen osobám z Olomouce a okolí, ale díky moderním informačním technologiím osobám z celé republiky, potažmo i ze zahraničí.