Přejít k hlavnímu obsahu

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, z.s.

Liškova 959/3, 142 00 Praha 4, tel.: 241 722 136, email: info@spolecnost-e.cz, www.spolecnost-e.cz

Společnost „E“ je profesionálně sociálně zaměřená organizace podporující děti, dospělé s epilepsií a jejich blízké již 26 v rámci celé ČR. Posláním Společnosti „E“ je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti a destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech.

Poskytujeme odborné soc. poradenství, psychologické konzultace, rekondiční pobyty, letní dětský integrovaný tábor, Klub „E“, založili jsme sociální podnik Aranžérii.