Přejít k hlavnímu obsahu

FAQ

Je inzerce na www.praceozp.cz zpoplatněna?

Klienti, kteří mají uzavřenou smlouvu o spolupráci (služba recruitment), je služba zveřejňování inzerátů zdarma.

V případě, že máte zájem pouze o službu inzerce, tedy zveřejnění inzerátu pracovní pozice na portálu www.praceozp.cz, bez služby recruitment, je tato služba zpoplatněna

Pro více informací nás kontaktujte T: 840 697 697, M: 734 793 008, E: praceozp@av-institut.cz

 

Jaké služby jsou na www.praceozp.cz zpoplatněny?

Zpoplatněna je služba zprostředkování zaměstnání (Recruitment) na straně zaměstnavatele a to za dodaného uchazeče do zaměstnání, kterého přijmete na pozici ve své společnosti, dále analýza a audit typizovaných pracovních pozic pro OZP, legislativní poradenství a konzultace, motivační program pro skryté ID (Help line- Handicap assistance online), inzerce a edukace v oblasti zaměstnávání OZP.

 

 

Pokud se zaregistrujeme, jak máme postupovat dále?

Pro vytvoření uživetelského účtu , je nutné se registrovat jako zaměstnavatel (viz obrázek níže).

 

Bude Vám zaslán registrační e-mail, s odkazem k aktivaci účtu. Viz obrázek níže:

 

Po registraci vaší společnosti na www.praceozp.cz vám již bude umožněno zadávat volné pracovní nabídky.

 

 

 

Vámi vložená každá jednotlivá pracovní nabídka, prozatím nebude veřejná. Do týdne od vaší registrace, vložení volné pracovní nabídky, vás kontaktuje zástupce AV Institut s.r.o. a probere s vámi obchodní podmínky spolupráce. Vámi vložená nabídka bude zveřejněna na základě podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci.

 

Kdo mi poradí, když jsem zapomněl/a přihlašovací údaje?

Pokud zapomenete heslo, kliknete na přihlašovací stránce na: Zaslat nové heslo a do e-mailu vám přijde odkaz, kde si můžete nastavit heslo nové. Pokud zapomenete uživatelské jméno, zadejte svůj e-mail a přijde vám na něj odkaz, kde uvidíte své uživatelské jméno. Pokud zapomenete i e-mailovou adresu, kontaktujte nás na praceozp@av-institut.cz

Na obrázku níže máte zobrazen postup pokud zadáte špatné uživatelské jméno nebo heslo.

Kdo je provozovatelem www.praceozp.cz?

Provozovatelem www.praceozp.cz je společnost AV Institut s.r.o.

Je společnost AV Institut s.r.o. registrovanou agenturou práce?

Ano, společnost AV Institut s.r.o. je registrovanou agenturou práce,  č.j. MPSV-UP/766/13/UPČR/4.

Pro koho je portál PráceOZP.cz určen a proč?

Portál PráceOZP.cz je určen, jak pro osoby se zdravotním postižením hledající zaměstnání, tak pro zaměstnavatele, kteří by rádi zaměstnali lidi s hendikepem a zároveň se o této problematice dozvěděli více.

Čím je PráceOZP výjímečná?

PráceOZP se zabývá nejen zprostředkováním zaměstnávání pro OZP, propojujeme uchazeče o zaměstnání s konkrétní nabídkou práce vhodnou pro jejich zdravotní postižení, ale také zřizuje pro společnosti audity pracovních příležitostí OZP. Firmy jsou pak mnohem lépe připraveny na spolupráci s lidmi s hendikepem. 

Proč zaměstnávat OZP?

Zaměstnávání OZP řeší zákon č. 435/2004 Sb. v §§ 67-84 Zákona o zaměstnanosti.

Jaká práce je vhodná pro člověka se zdravotním postižením?

Velké procento osob se zdravotním postižením pracovat může a chce, a to na rozličných pracovních pozicích a oblastech, jejichž šíře kopíruje schopnosti zaměstnanců bez postižení. Osobám se zdravotním postižením (OZP) často stačí jen přizpůsobit pracovní podmínky (pracovní prostředí, zajištění vhodných kompenzačních pomůcek, zajištění osobní asistence, úprava pracovního režimu atd.). Rozsah přizpůsobení je vždy daný individuálními potřebami postiženého a takové úpravy velmi snižují jeho pracovní handicap.

I když platí obecná pravidla pro určitý druh postižení (např. bezbariérové úpravy u tělesného handicapu), tak i přesto je velmi důležité nastavit si pravidla spolupráce (pracovní podmínky) se zaměstnancem se zdravotním postižením hned na začátku dle jeho individuálních potřeb.

Můžeme s vámi konzultovat možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)?

Samozřejmě, naše společnost je připravena se s vašimi odpovědnými zástupci osobně sejít a prodiskutovat komplexně všechny aspekty v této oblasti a doporučit následný nejvýhodnější způsob řešení zákonné povinnosti podle ustanovení § 67 – 84, z. č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Která možnost či kombinace plnění povinného podílu zaměstnávání OZP je pro nás nejschůdnější, případně nevýhodnější?

Každý zaměstnavatel má, k naplnění podmínky zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, ze zákona 3 možnosti:

  •  společensky nejefektivnější a pro firmu nejvýhodnější je přímé zaměstnávání OZP (4%)
  •  odebrat vlastní výrobky, služby nebo zakázky od firem, které zaměstnávají více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech
  •  finanční odvod do státního rozpočtu – nejméně výhodná varianta

Případně může kombinovat všechny uvedené způsoby.

Jak zjistím, která postižení jsou vhodná na námi inzerovanou pracovní nabídku?

Nejvhodnějším nástrojem je audit typizovaných pracovních pozic, jehož cílem je pozitivně vymezit druhy zdravotního postižení vhodné na vámi inzerovanou pracovní pozici.

Zaujal nás profil uchazeče na www.praceozp.cz, jak máme postupovat?

Pokud vás zaujal některý z uchazečů, propojte vaši pracovní nabídku s vybraným uchazečem. Vaše propojení ihned zaznamenáme. S uchazečem se spojíme a sdělíme mu váš zájem. Následně vás budeme kontaktovat s cílem stanovení dalšího postupu.

Tato služba je pouze pro zaměstnavatele, kteří mají uzavřenou smlouv o spolupráci (služba recruitment).

Kdo je osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)?

Zdravotně znevýhodněnou osobou je fyzická osoba, která má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a má podstatně omezenou schopnost využít dosavadní kvalifikaci, nebo novou kvalifikaci získat.

Jaké jsou podmínky nároku na invalidní důchod?

Více informací o podmínkách nároku na invalidní důchod (§ 38 zákona o důchodovém pojištění) na stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/619

Jak vypadá proces schvalování invalidního důchodu?

Co je to pracovní rehabilitace?

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Více informací o pracovní rehabilitaci naleznete zde.
 

Jaký je rozdíl mezi chráněným a otevřeným, volným, běžným trhem práce?

Chráněný trh práce – osoba se zdravotním postižením, dále jen OZP podnikající jako OSVČ nebo zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech. 

Otevřený, volný, běžný trh práce – běžný zaměstnavatel, firma, státní správa, samospráva, nezisková organizace, které mají povinnost zaměstnávat povinný podíl OZP.

Co je to podporované zaměstnávání?

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce. Více informací k podporovanému zaměstnávání si můžete přečíst zde.

Význam zkratek v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále jen „OZP“

OZP - osoba se zdravotním postižením

TZP - tělesné zdravotní postižení

ZTP - zvlášť těžké postižení

ZTP/P - zvlášť tělesně postižený s průvodcem

CHPM - chráněné pracovní místo

LPS - lékařská posudková služba

ČSSZ  - česká správa sociálního zabezpečení

OSVČ  - osoba samostatně výdělečně činná

ZOZ - Zákon o zaměstnanosti

OZZ  - osoba zdravotně znevýhodněná

ZPS - změněná pracovní schopnost

CSR - corporate social responsibility (společenská odpovědnost firem)

ODP - oddělení důchodové péče