Přejít k hlavnímu obsahu

Jste zde

Kdo je OZP/OZZ

Kdo je OZP?
 
Se zkratkou OZP jste se již možná setkali. Co znamená? Je to označení pro osoby zdravotně postižené.
Do této skupiny patří lidé s uznaným invalidním důchodem.
 
Přesná definice (MPSV):
podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.
 
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou
a. orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni ,
b. orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni, 
c. znovuzavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných (OZZ) jako jedné z podkategorie osob se zdravotním postižením.
 
Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.
 
Od 1. 1. 2012 již není Úřadu práce ČR umožněno vydávat rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou. Dle přechodných ustanovení zákona o zaměstnanosti platí rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou vydaná do 1. 1. 2012 po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. 1. 2015. Po dobu platnosti těchto rozhodnutí budou osoby zdravotně znevýhodněné považovány pro účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. 1. 2012.
 
 
Kdo je OZZ?
 
Osobou zdravotně znevýhodněnou (OZZ) je osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena.

Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Kritéria jsou uvedena v právních předpisech (zejména v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 136/2014 Sb. - dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Více informací naleznete zde.