Přejít k hlavnímu obsahu

Jste zde

Situační analýza OZP

SITUAČNÍ ANALÝZA OZP Vám poskytne: 

·          definici současné a budoucí legislativní situace týkající se zaměstnávání OZP a jejich přímých dopadů na Vaší společnost

·          rozbor stávajícího stavu forem plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

·          zjištění připravenosti společnosti zaměstnávat OZP

·          výpočet a specifikaci finančních úspor spojených se zaměstnáváním OZP

·          specifikaci sociálních přínosů zaměstnávání OZP

·          specifikaci konkurenčních výhod souvisejících se zaměstnáváním OZP

·          doporučení, jak efektivně řešit náhradní plnění

·          doporučení, jak motivovat stávající zaměstnance k přiznání ID

·          doporučení aktivit vedoucí k dosažení finančních přínosů spojených se zaměstnáváním OZP

 

V případě doplňujících dotazů nebo zájmu o tuto službu, prosíme kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře nebo přímo na kontakty uvedeny níže.

tel.: (+ 420) 776 566 661

e-mail: martin.stolin@av-institut.cz